الوند قیطریه

الوند قیطریه

ساختمان مسکونی الوند قیطریه
مساحت زمین: ۳۲۴ مترمربع
کل زیر بنا: ۱۵۰۰ مترمربع
تعداد طبقات: ۷ طبقه
تعداد واحد ها: ۱۰ واحد مسکونی
مساحت واحد ها: ۱۱۵/ ۷۷ مترمربع
نشانی: تهران، شریعتی ، بالاتر از پل رومی ، خیابان کریمی، خیابان صاحبی ، بن بست مازیار، پلاک ۲

الوند قیطریه
ساختمان مسکونی 10 واحدی الوند وضعیت: بهره برداری