الوند ۱۲

الوند ۱۲

پروژه مسکونی الوند ۱۲
مساحت زمین: ۶۰۰ مترمربع
کل زیر بنا: ۱۹۲۰ مترمربع
تعداد طبقات: ۵
تعداد واحدها: ۸
مساحت واحد ها: ۱۷۵/۱۴۰ مترمربع
نشانی: کرج، گوهردشت، فاز ۲، خیابان ۱۰،پلاک ۵۵

الوند12
ساختمان مسکونی 8 واحدیوضعیت : بهره برداری