الوند ۱۴

الوند ۱۴

پروژه مسکونی الوند ۱۴
مساحت زمین: ۶۰۰ مترمربع
کل زیر بنا: ۲۳۰۰ مترمربع
تعداد طبقات: ۶
تعداد واحد های مسکونی: ۹
مساحت واحد ها: ۱۸۵ / ۱۴۵ مترمربع
نشانی: گوهردشت، فاز ۲ ، خیابان ۱۱ ، پلاک ۶۰

الوند 14
ساختمان مسکونی 8 واحدیوضعیت : بهره برداری