الوند ۱۷

الوند ۱۷

ساختمان مسکونی الوند ۱۷
مساحت زمین: ۶۵۰ مترمربع
کل زیر بنا: ۲۹۱۲ مترمربع
تعداد طبقات: ۷ طبقه
تعداد واحد ها: ۱۲ واحد مسکونی
مساحت واحدها: ۱۹۵/۱۶۵/۱۱۰/۹۵ مترمربع
نشانی: گوهردشت، فاز ۳، خیابان ۱۵ ، پلاک ۴۷

الوند 17
ساختمان مسکونی 12 واحدیوضعیت : بهره برداری