الوند ۱۸

الوند ۱۸

ساختمان الوند ۱۸
مساحت زمین: ۶۱۰ مترمربع
کل زیر بنا: ۲۲۷۰ مترمربع
تعداد طبقات : ۶ طبقه
تعداد واحدها: ۱۰ واحد مسکونی
مساحت واحد ها: ۱۸۵ / ۱۵۰ مترمربع
نشانی: گوهردشت ، فاز ۳ ، خیابان ۱۴ ، پلاک ۱۸

 

الوند 18
ساختمان مسکونی 10 واحدیوضعیت : بهره برداری