الوند ۱۹

الوند ۱۹

پروژه مسکونی الوند ۱۹
مساحت زمین: ۵۵۰ مترمربع
کل زیر بنا: ۲۴۶۴ مترمربع
تعداد طبقات: ۷
تعداد واحدها: ۱۰ واحد مسکونی
مساحت واحد ها: ۱۶۰/۱۵۵ مترمربع
نشانی: کرج، گوهردشت، فاز ۱، خیابان ۱۲

الوند 19
ساختمان مسکونی 10 واحدی الوندوضعیت : بهره برداری