الوند ۲۰

الوند ۲۰

ساختمان مسکونی الوند ۲۰
مساحت زمین : ۶۰۰ مترمربع
کل زیر بنا: ۳۲۴۰ مترمربع
تعداد طبقات : ۸ طبقه
تعداد واحد های مسکونی: ۱۲ واحد
مساحت واحد ها: ۱۷۰/۲۱۰/۳۸۰ مترمربع
نشانی: کرج ، گوهردشت ، فاز۲ ، خیابان ۱۱ ، نبش خیابان دکتر حسابی ،پلاک ۵۶

الوند 20
ساختمان مسکونی 12 واحدیوضعیت : بهره برداری