الوند ۲۲

الوند ۲۲

پروژه ساختمانی مسکونی الوند ۲۲
مساحت زمین: ۷۰۰ مترمربع
زیربنا: ۳۰۴۰ مترمربع
تعداد طبقات: ۷ طبقه
تعداد واحدها: ۹ واحد مسکونی
مساحت واحدها: ۴۱۰/۲۲۰/۱۷۰ مترمربع
نشانی: کرج، گوهردشت، فاز ۱ ،خیابان ۱۰

 

الوند 22
ساختمان مسکونی 10 واحدیوضعیت : بهره برداری