الوند ۲۳

الوند ۲۳

ساختمان مسکونی الوند ۲۳
مساحت زمین: ۵۵۰ مترمربع
کل زیر بنا:۲۴۶۴ مترمربع
تعداد طبقات: ۶
تعداد واحدها: ۱۰
مساحت واحد ها: ۱۴۵/۱۵۵ مترمربع
نشانی: کرج، گوهردشت، فاز۳، بلوک۱، خیابان ۱۳

 

الوند 23
ساختمان مسکونی 11 واحدیوضعیت : بهره برداری