الوند ۲۴

الوند ۲۴

پروژه مسکونی الوند ۲۴
مساحت زمین: ۶۵۰ مترمربع
کل زیر بنا: ۲۹۱۲ مترمربع
تعداد طبقات: ۷
تعداد واحدها: ۱۰
مساحت واحد ها: ۱۵۵/۱۹۰ مترمربع
نشانی: کرج، گوهردشت، فاز ۱، خیابان ۱۲

الوند 24