الوند ۲۵

الوند ۲۵

ساختمان مسکونی الوند ۲۵
مساحت زمین: ۷۰۰ مترمربع
زیربنا: ۳۰۴۰ مترمربع
تعداد طبقات: ۷ طبقه
تعداد واحدها: ۹ واحد مسکونی
مساحت واحدها: ۴۱۰/۲۲۰/۱۷۰ مترمربع
نشانی: کرج، گوهردشت، فاز ۱ ،خیابان ۱۰

الوند 25
ساختمان مسکونی 15 واحدیوضعیت : بهره برداری