الوند ۲۶

الوند ۲۶

مسکونی الوند ۲۶
مساحت زمین: ۶۴۰ مترمربع
کل زیر بنا: ۲۹۴۰ مترمربع
تعداد طبقات: ۷
تعداد واحدها: ۱۵
مساحت واحد ها: ۸۵/۱۰۵/۱۸۵ مترمربع
نشانی: کرج، گوهردشت، فاز ۲، خیابان ۸ ، پلاک ۸۴

الوند 26
ساختمان مسکونی 15 واحدیوضعیت : بهره برداری