پیمانکاری ساختمان های صنعتی و سوله

ما با تکیه بر سال ها تجربه و پیشینیه، طرح های ساختمانی صنعتی و سوله واقع در شهرک های صنعتی و مناطق صنعتی کشور را به روش پیمانکاری و پیمان مدیریت اجرا می نماییم.

شرکت ساختمانی نگین برج پارسیان

شرکت ساختمانی نگین برج پارسیان زیر مجموعه گروه ساختمانی فضل الهی به صورت پیمانکاری و پیمان مدیریت پروژه های صنعتی را اجرا می نماید.

پروژه های ساختمانی صنعتی شامل:

 • سالن های تولید، مواد اولیه، محصول میانی و نهایی
 • ساختمان های اداری، نگهبانی و رفاهی
 • محوطه سازی

ساختمان های صنعتی در انواع اسکلت سوله ، سقف های فضا کار و سقف های بتنی و غیره اجرا می گردند.

برخی از پروژه های انجام شده در زمینه ساختمانهای صنعتی:

 • فارس ریگ
 • اسکان شیمی
 • هیدروفیل دنیای حریر(پرمیس)
 • تهران پرند
 • گل افشان آرایش
 • بوران صنعت آسیا
 • صنایع پرند
 • رامین ریخته گری
 • پارس پاک کیمیا
 • صنعت سوله
 • پویا نوتاش
 • خورشید صنعت سحر
 • کاونده سبز داشت
 • راک شیمی
 • نیک یام
 • بایا پلاستیک
 • پارس نشکن
 • مروارید پرده
 • راتیانه یکتا
 • کوثر چرم ساز

پیمانکاری ساختمان های صنعتی و سوله

اجرا ابنیه و ساختمان های صنعتی ، مسکونی و اداری و تجاری به روش پیمان مدیریت

انواع قرارداد اجرا و پیمانکاری ساختمان ، پیمان مدیریت ساختمان سوله ، قرارداد مدیریت پیمان ساختمان ، اجرای سوله صتعتی ، پیمانکاری ساختمانی ، پیمانکاری مسکونی و تجاری و پیمانکاری ابنیه اداری با سازه بتنی یا بتن پیش ساخته و یا اسکلت فلزی قابل اجرا می باشد. پیمانکاری ساختمان های صنعتی و سوله

پیمانکاری ساختمان های صنعتی و سوله