پیمان مدیریت

پیمان مدیریت پیمانکاری

جهت اجرای پروژه خود به صورت پیمان مدیریت با گروه ساختمانی فضل الهی تماس بگیرید.
ما تخصص و نیروی های لازم برای اجرای کلی پروژه های مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی را در استان های تهران و البرز داریم.
شرکت ساختمانی نگین برج پارسیان زیر مجموعه گروه ساختمانی فضل الهی امور پیمانکاری و پیمان مدیریت و اجرا بر عهده دارد.

پیمان مدیریت

پیمان مدیریت روشی است که در آن کارفرما با یک پیمانکار (مدیر طرح) پیمانی را جهت مدیریت اجرای طرح منعقد می سازد.
تمامی اقدامات مدیر طرح با نظر کارفرما انجام می پذیرد.مدیر طرح با استفاده از تخصص خود به عنوان وکیل، نماینده و امین کارفرما خرید ساخت مایه ها، عقد قرارداد با پیمانکاران، خرید یا اجاره ابزارآلات مورد نیاز و نظارت و هماهنگی برای اجرای درست و به هنگام طرح را بر عهده می گیرد.
مدیر طرح به عنوان حق الزحمه پیمان مدیریت طرح، درصدی از هزینه های اجرای طرح را دریافت می نماید. استخدام افراد در مسئولیت های مختلف و نظارت بر عملکرد آنها و برنامه ریزی جامع اجرا و مطابقت با منابع کارفرما بر عهده مدیر طرح می باشد.
عوامل موثر در میزان این مبلغ (درصد پیمان مدیریت) موارد زیر می باشد:
۱- تجربه و سابقه کاری مدیر طرح
۲- عرف درصد پیمان مدیریت در جامعه
۳- مقیاس پروژه
۴- سختی و ریسک پروژه
۵- گستردگی مسایل فنی و روش های تخریب و اجرا
* سابقه و تجربه مدیر طرح بسیار حایز اهمیت است، زیرا ناآگاهی یا کم تجربگی مدیر طرح ممکن است باعث ایراد خسارات سنگین جانی و مالی و هدر رفت منابع مالی و زمانی و سرمایه ی مالک طرح شود و منجر به مسایل حقوقی و کیفری گردد. زیرا در امر ساخت و ساز مسایل حقوقی بسیار پیچیده و مسئولیت مالک زمین و سرمایه بالاست. برخی از مالکان تصور می کنند با امضا قرارداد پیمانکاری و یا پیمان مدیریت اجرا دیگر مسئولیتی ندارند!

جهت اجرا روش پیمان مدیریت را انتخاب کنیم یا پیمانکاری را؟

هر یک از این روش ها ویژگیهای خاص خود را دارد.
مزیت پیمان مدیریت به پیمانکاری آن است که کارفرما در طی مراحل ساخت مصالح مورد استفاده را میتواند تغییر دهد و اعمال نظر بیشتری کند. اما در پیمانکاری مشخصات مصالح مصرفی در ابتدای پروژه مشخص و تعیین شده و بر آن اساس قرارداد منعقد شده است و تغییرات پیش بینی نشده ممکن است برای کارفرما شامل هزینه اضافی شود.
مزیت روش پیمانکاری آن است معمولا که قیمت های اجرا در بدو قرارداد مشخص و تا انتهای اجرای ساختمان تقریبا ثابت است، اما در روش پیمان مدیریت پیش بینی از افزایش قیمت های اجرا و مصالح به دلیل نوسانات قیمت ها مشکل خواهد بود.
پیمانکاری می تواند به صورت جز یا به صورت کلی باشد:
مثال هایی از انواع پیمانکاری جز:

  • قرارداد پیمانکاری اسکلت بتنی یا فلزی
  • قرارداد پیمانکاری سفت کاری
  • قرارداد پیمانکاری گچ کاری
  • قرارداد پیمانکاری سقف کاذب
  • قرارداد پیمانکاری کاشی کاری
  • و موارد دیگر.

امور قراردادهای پیمانکاری جزء به عهده پیمانکار کلی و یا مدیر طرح (در روش پیمان مدیریت) می باشد.

پیمانکار اصلی (کل) و یا مدیر طرح امور قرارداد پیمانکاران جزء را انجام میدهد. این امور شامل موارد زیر می باشد.
– تعیین شرایط قرارداد پیمانکاری جز، مانند مبلغ بر مبنای واحد، مبلغ نهایی پیش بینی شده، شرایط و نحوه پرداخت مبلغ قرارداد ،موارد اجرایی، شرایط و ضوابط اجرا
– نظارت بر رعایت اجرای دقیق و صحیح پیمانکار جز به تعهدات
– محاسبه درصد پیشرفت کار بر اساس قرارداد پیمانکاری
– تعیین درصد پرداخت مبالغ بر اساس پیشرفت کار
– محاسبه مجموع کار انجام شده
– تحویل موقت و تحویل نهایی از پیمانکار جزء و تسویه حساب نهایی.

ابزارآلات و مصالح بر اساس قراردادهای پیمانکاری ممکن است بر عهده کارفرما(مالک و سرمایه گذار)، پیمانکار کل و یا پیمانکار جز باشد.

پیمانکاری و پیمان مدیریت ساختمانی ابنیه صنعتی

شرکت ساختمانی پیمانکار و مجری طرح به صورت پیمان مدیریت

انواع قرارداد اجرا و پیمانکاری ساختمان ، قرارداد مدیریت پیمان ساختمان مسکونی ، اجرای سوله صنعتی ، پیمان مدیریت ساختمان سوله ، پیمانکاری ساختمانی ، پیمانکاری مسکونی و تجاری و پیمانکاری ابنیه اداری با سازه بتنی یا بتن پیش ساخته و یا اسکلت فلزی و محوطه سازی پروژه صنعتی قابل توسط شرکت ساختمانی نگین برج پارسیان و گروه ساختمانی فضل الهی اجرا می باشد. 

پیمان-مدیریت-پیمانکاری